Slovenčina
hl'adanie:


právne vyhlásenie

Práva

Firma STAS sa zaväzuje k dopĺňaniu a aktualizácii týchto webových stránok. Napriek nášmu úsiliu môže byť obsah týchto stránok neúplný prípadne nepresný. Žiadne práva nesmú byť odvodené z obsahu týchto webových stránok. Firma STAS nie je zodpovedná, za akékoľvek škody alebo vzťahy súvisiace s použitím týchto webových stránok, alebo za neschopnosť konzultácie  ohľadom týchto webových stránok. Neautorizovaným, alebo nevhodným použitím obsahu týchto webových stránok alebo ich časti porušujete duševné vlastnícke právo firmy STAS, prípadne týkajúce sa zákony.

Ochrana súkromia
Firma STAS rešpektuje Vaše súkromie a urobí všetko pre to aby sa tak aj správala. Firma STAS používa Vaše osobné údaje výhradne k poskytovaniu služieb, identifikácii Vašich potrieb a záujmov a ku komunikácii s Vami. Firma STAS neposkytuje Vaše údaje tretím stranám bez Vášho výslovného povolenia, pokiaľ jej to zo zákona nevyplýva.

Dodacie a obchodné podmienky
Dodacie a obchodné podmienky sa týkajú všetkých obchodných aktivít do ktorých je firma STAS zapojená. Tieto podmienky Vám budú zaslané na vyžiadanie.