Čeština
Hledání:


právní doložka

Práva
Firma STAS se zavazuje k zhotovování dodatků a aktualizaci těchto webových stránek. Navzdory našemu úsilí, obsah těchto stránek může být neúplný a nepřesný. Žádná práva nesmějí být odvozována z obsahu těchto webových stránek. Firma STAS není zodpovědné za jakékoliv škody či vztahy související s použitím těchto webových stránek či za neschopnost ohledně konzultace těchto webových stránek.Neautorizované či nevhodné použití těchto webových stránek či jejich obsahu může porušovat duševní vlastnická práva firmy STAS a ostatní zákonná práva v širším smyslu.

Ochrana soukromí
Firma STAS respektuje vaše soukromí a udělá vše proto, aby je hájila, Firma STAS používá osobní údaje pro poskytování služeb, identifikaci vašich potřeb a zájmů a komunikaci s vámi. Firma STAS neposkytne vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného povolení, pokud to nebude z důvodu zákonných požadavků.

Podmínky prodeje a doručování
Naše podmínky prodeje a doručování se týkají všech obchodů, do nichž je STAS zapojen. Podmínky prodeje a doručovani vám zašleme na vyžádání.