Nederlands (België)
Zoeken:


disclaimer

Rechten
STAS picture hanging systems spant zich ervoor in deze site regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. STAS picture hanging systems is niet aansprakelijk voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze site of de inhoud daarvan kan inbreuk doen op intellectuele rechten en regelgeving in de breedste zin van het woord.

Privacybeleid
STAS picture hanging systems respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. STAS picture hanging systems gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen, om uw behoeften en interesses in kaart te brengen en om met u te communiceren. STAS picture hanging systems stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

Leveringsvoorwaarden
Op alle transacties waarbij STAS picture hanging systems is betrokken, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen wij u deze toe.